רב המושב

הרב יורם קאפח 054-2073502

יו״ר הוועד

נפתלי יצהרי 

050-5263429

חברי הוועד

חגית אושרי 

050-3046172  

hagitoshri63@gmail.com

גולן צדוק

050-4998010

golantz1@gmail.com

גלעד יעקב

050-7341797

Gsi1810@walla.com

מרדכי חן

052-6180532

mor_hen@outlook.com