top of page

מידע לתושב

תשלומי ארנונה

תשלומי ארנונה משולמים למועצה איזורית לב השרון ולוועד המושב.

מהמועצה תקבלו בדואר אחת לחודשיים, 2 הודעות תשלום נפרדות. אחד עבור המועצה ואחד עבור מיסי ועד.

לשאלות בנושא ארוננה ומיסי ועד יש לפנות למחלקת גביה במועצה בטלפון: 076-5300923 או במייל gvia10@lev-hasharon.com

שעות קבלה במח' גביה :  ימים א-ה בין השעות 08:00-13:00, יום ג בין השעות 16:00-18:00, יום ו אין קבלת קהל.

מענה טלפוני במוקד : א-ה בין השעות 08:00-20:00.

תשלומי היטלי שמירה

היטל שמירה לפי חוק עזר.

שורת היטל שמירה מופיעה בדרישת תשלום הארונה של מיסי ועד מקומי.

בירורים ראה מח' גבייה בתשלומי ארנונה.

תשלומי מים

גביית מים מתבצעת ע"י אגודת כפר יעבץ אחת לחודש.

לבירורים יש לפנות למזכירות המושב. 09-7964687.

שעות פתיחה א-ג-ה 8:30-13:30 , יום ד' 16:00-19:00.

מייל : kfar.yabez@gmail.com

פינוי גזם

גזם ביתי ניתן לזרוק רק בפינות הגזם המיועדות לכך (מפה בכפתור).

אין לזרוק פסולת חקלאית בפינת גזם.

אין לזרוק גיזום גדול במיוחד (עץ שלם) , גיזום מסוג זה מחייב תיאום מול המועצה לפינוי.

שימו לב פינות הגזם מצולמות.

כפתור - מפה לפינות גזם.

פינוי פסולת גושית

מתבצע אחד לחודש,  ביום שישי האחרון של אותו חודש.
מזכירות המושב מעדכנת ומודיעה בוואטסאפ המושבי.

קבוצות וואטסאפ מושביות

קבוצה מושבית - העברת כל סוגי המידע.

קבוצת טרמפים יעבץ

קבוצת מאמות יעבץ

קבוצת למכירה/מסירה יעבץ

פינוי פחי אשפה
בימים ראשון ורביעי

דואר  שעות פתיחה

יום שלישי 15:00-16:00

יום חמישי 20:00-21:00
דוורית יערית רוטברגר 054-2500356

bottom of page